Povstání v přístavu bylo posledním velkým protikomunistickým protestem. Vedlo také k likvidaci zbytků ostatních politických stran i rozbití opozice uvnitř komunistické strany. Na následném sjezdu komunistů v březnu 1921 vytyčil Lenin potřebu monolitní strany, ve které se jakékoli úchylkářství rovnalo zločinu na úrovni kontrarevoluce.

Pevnost Kronštadt, kterou dal postavit car Petr I. v roce 1704, leží nedaleko Petrohradu na ostrově Kotlin ve Finském zálivu. Během bolševické revoluce v roce 1917 byla oporou bolševiků. Jedním z hlavních důvodů pozdější vzpoury byly neutěšené životní podmínky, které byly důsledkem nedávno ukončené občanské války. Toho také Lenin využil a povstání označil za „bílé spiknutí“. Vzpouru nakonec potlačily elitní jednotky pod vedením Michaila Tuchačevského. Boje si vyžádaly tisíce obětí, více než tisíc povstalců bylo také popraveno.