Jde o tisíce stran dokumentů, které plní tři pořádné krabice. Jsou uloženy v pražském pracovišti Archivu bezpečnostních složek v ulici Na Struze. Detailně se zabývají meteorologickou situací 2. října 1977, kdy k neštěstí došlo… Mezi listinami je i dopis anonyma, který donutil tehdejší státní policii k přesčasům.

Přišel na oddělení Veřejné bezpečnosti v Bardejově a má jen několik řádek ve slovenštině: „Bombový výbuch ve vrtulníku dne 20. října jsme proti manželce vlastizrádce Husáka připravili my, pracovníci čsl. ligy proti bolševismu… Další vlastizrádci budou následovat… podepsán kpt. LPB E. Zelený.“

Vyšetřování dostalo tajný název »Akce LIGA«. Zjistilo se ovšem, že smrt Viery Husákové má na svědomí chyba pilota vrtulníku, který nedokázal přistát v kombinaci mlhy, tmy a zvířeného prachu z kukuřičného pole u bratislavského letiště…

Navíc byl pod tlakem osobního lékaře prezidentovy manželky Pavla Nováka, který ho k letu za nepříznivých podmínek prakticky donutil. Ze spisů vyplývá, že Husáková nosila silné zatmavené brýle a na chodbě bardějovských lázní si zlomila levou ruku v rameni. Samozřejmě ji mohli ošetřit i v Bardějově, ale nechat manželku prezidenta a šéfa ÚV KSČ místnímu felčarovi se rovnalo konci kariéry.

Zkušený kapitán vrtulníku Milan Fabík přes špatné počasí nenašel odvahu protestovat. Vrtulník se zřítil v Bratislavě asi 300 metrů od přistávací plochy. V jeho troskách zemřelo pět lidí – pilot Fabík, druhý pilot Mihálik, palubní technik Ďurč, doktor Novák a Husákova žena.

Že šlo o atentát, se podařilo vyloučit. Závěry vinily pilota: „Nesprávné rozhodnutí velitele vrtulníku pro přistání na letišti Bratislava za nepříznivých meteorologických podmínek, které vylučovaly bezpečné přiblížení… nezvládnutí postupů v konečném stadiu přiblížení s daným typem vrtulníku…“ píše se v závěrečné vyšetřovací zprávě. A pak je tu věta, která shrnuje, jak se do neštěstí dostal: „Dá se předpokládat, že k výše uvedeným nedostatkům byl velitel vrtulníku vedený maximální snahou splnit důležitý úkol.“

Fotogalerie
8 fotografií