Hitler chtěl ve městě vybudovat masivní stavby. Městu prorokoval, že v podobě jeho vize vydrží tisíc let. Diktátor sám sebe ostatně viděl nejenom jako velkého vojevůdce, ale taktéž jako kreativního umělce.

Plány výstavby měly být v poválečném Mnichově dokončeny 1. srpna 1948. Hlavním designérem, kterého Hitler výstavbou pověřil, byl Albert Speer. Ten měl uprostřed města vybudovat více než 180 metrů vysoký obelisk, který by vzdával hold nacistické straně NSDAP.

Město mělo být s dalšími regiony propojeno spletitou sítí podzemních železnic. Plány na pře-výstavbu Mnichova byly veliké a obsáhlé. Ve městě měla být i obrovská věž s říšskou orlicí. Ne všichni však s jeho plány souhlasili.

Dokumenty z archivu odhalily i to, že někteří neloajální členové gestapa označili honosné budovy za »Hitlerovy hračky«. Diktátor totiž chtěl vystavět i centrum s pivním palácem a místem pro investory. Těmi měli být například šéfové automobilky BMW.

Jenže Německo druhou světovou válku prohrálo a Hitler byl zabit v berlínském bunkru. K přeměně Mnichova v nacistické velkoměsto tak nedošlo. Obyvatelé krásného německého města jsou dneska jistě více než rádi.

Fotogalerie
9 fotografií