V letech 1680 až 1681 probíhaly na Sokolovsku selské bouře. Při nich byli rebelanti odsouzeni a uvězněni. Ti sokolovští zřejmě byli potrestáni, jak by se dnes řeklo, veřejnými pracemi.

Za úkol totiž měli dostavět věž místního kostela. Svůj nucený pobyt si pravděpodobně krátili rytím textů do zdi. „Zatím se nám podařilo rozluštit nápis Zacharias, Premil a číslo 168, za nímž je nečitelná další číslice, nula nebo jednička, která by dokreslila celý letopočet 1680 nebo 1681,“ řekl Blesku ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

Badatelé rovněž objevili na zdech i několik svislých čárek, které zřejmě znamenají počet dnů strávených ve vězení. „Objeven tam byl ale i panáček v dobovém oblečení se zajímavou čepicí s hornickým znakem,“ dodává Rund.

Další ornamenty budou historici ještě zkoumat. Objevené nápisy se pravděpodobně stanou sou částí expozice, stejně jako část základů kruhové ohradní zdi sokolovského hradu ze 13. století.

Fotogalerie
5 fotografií