Začalo to tak nevinně. Oslavou 100. výročí císařských vojenských manévrů ve Štěkni na Strakonicku, které spoluorganizoval. Dobové snímky zachycovaly mocnáře, který v roce 1905 na jihu Čech pobýval osm dní. Jedním z těch, kdo tenkrát císaře pána vítal, byl právě »Borovského « četník Jan Krejčí.

„Srovnával jsem jeho podobu s dalšími fotografiemi, konzultoval jsem to s pamětníky i historiky. Četl zápisy o zatčení Borovského. Všechno sedí, je to on,“ řekl nadšený badatel.

Fotogalerie
14 fotografií