Sběratel a kurátor Uprkových výstav Petr Vašát (63) získal toto monumentální dílo od zámožné rodiny z Prahy.

„Jde o jednu z Poutí u sv. Antonínka, kterou umělec vytvořil okolo roku 1920. Jsou na něm Vlčnovjané v krojích. Úžasný rám je původní. O obrazu jsem věděl ze soupisu díla, které mi před 30 lety věnovala Uprkova vnučka. Nikdo ale netušil, kde se nachází,“ vzpomenul Vašát.

Až letos byl osloven, když se likvidovala pozůstalost po zámožném světoběžníkovi z Prahy. „Byl to bohatý člověk, který soustředil významné umělecké sbírky. Léta pobýval v cizině a na stáří se vrátil do vlasti. Historii obrazu se už ale zřejmě nedozvíme,“ řekl Vašát.

Zajímavostí je, že krátce nato, co Vašát dílo získal, mu shodou náhod jeho přítel přinesl knihu Zpověď K. H. Franka. Fotografie na straně 160 mu vyrazila dech.

„Frank se coby státní tajemník Úřadu říšského protektorátu v roce 1943 dívá právě na tento obraz za přihlížení předsedy vlády Jaroslava Krejčího (1895–1956),“ přiblížil.

Franka zřejmě v té době obraz velmi zajímal, stejně jako další umění. Podle dobových materiálů zahajoval i řadu výstav. Petr Vašát nyní usilovně pátrá, při jaké příležitosti byl obraz za války prezentován.

Kdo byl Uprka

Narodil se v roce 1861 v Kněždubu na Moravě a zemřel v roce 1940 v Hroznové Lhotě. Talent získal po otci. Po studiích v Praze a Mnichově se vrátil na Moravu a maloval Moravské Slováky. Témata čerpal z každodenního života prostého lidu.

Za Jízdu králů zámek

Téma poutí, které Uprka maloval okolo roku 1920, lidé milovali a bylo nejžádanější. A po jeho smrti se vytvářela i jejich falza. Ve 30. a 40. letech patřil k nejdražším malířům Československa. Za obraz se dal pořídit i dům.

„Za rozměrnou Jízdu králů ve Vlčnově, která je v brněnské galerii, si Uprka koupil zámek v Klobušicích u Ilavy s pěkným parkem,“ přiblížil Petr Vašát. Ten má výrazný podíl na vytvoření nejucelenější stálé expozice Uprkovy tvorby v Česku. K vidění je 150 obrazů a 21 soch jeho bratra Franty.

Z knihkupectví do oprátky

K. H. Frank se narodil v Karlových Varech a byl za válečné zločiny popraven v roce 1946 v Praze. Z knihkupce a prvorepublikového politika se stal aktivní nacista.

Po okupaci a vytvoření protektorátu Čechy a Morava byl státním tajemníkem Úřadu říšského protektora. Byl zván katem českého národa. Měl na svědomí Lidice i Ležáky.

Fotogalerie
6 fotografií