Podobně jako řada robotů vyrobených předtím, vložili i KOBIANovi jeho autoři schopnosti podobné normálnímu člověku. Při svém jednání humanoid dokonale imituje pohyby člověka – nejenže hýbe robotickými končetinami a celým tělem, dokáže dokonce využívat mimiku tváře.

Dvoukloubový krk je u humanoidů tohoto typu úplně něčím novým – dvounohému robotovi tým umožňuje dokonale imitovat pohyby lidského těla, k tomu motorky hýbou rty, víčky a dokonce i obočím.

Fotogalerie
3 fotografie


Když je KOBIAN smutný, zdvihne své pogumované ruce k čelu, sklopí hlavu, a tváří se sklesle přesně tak, jak by se tvářil normální člověk. Když je robot zase šťastný, hodí vesele ruce za hlavu, zdvihne obočí a čelist spustí tak nízko, jak se jen dá. Při pocitu stydlivosti se mu zúží oči, odvrátí hlavu a ruce na důkaz hanby sepne na prsou.

Tvůrci tvrdí, že si umí představit komunikaci robotů a lidí. O to víc, že jejich nový projekt KOBIAN už dnes dokáže projevovat lidské pocity – přestože ve svém robotickém srdci je skutečně necítí. My si naopak myslíme, že tento „pokrok“ může znamenat něco úplně jiného. Problémy.

Celá tato situace je totiž nanejvýš kontroverzní. Na jedné straně se usmívá úspěch nadaných konstruktérů úchvatných humanoidních robotů, na druhé straně zas nepříjemná vidina naplnění se katastrofických sci-fi filmů. Kdy reálně začnou roboti vyučovat ve školách, řídit autobusy, kdy začnou vařit v restauracích? Kdy začnou vykonávat funkci policistů? Jak daleko zajde celá epocha robotů?