Plzeňská kauza, při které vyšlo najevo, že diplom právníka u nás mohl získat kdokoli, že sebevětší kozel mohl se mohl pást na paragrafech podle chuti, vyslala tuto burcující zprávu: Je třeba oprášit staré taláry a provětrat zvetšelé paragrafy.

Podobně jako se pan Charles Darwin, ten apoštol evoluce, se směrem k opicím odpíchl od výzkumu ústřic, i český právní systém musí s tím svým probuzením odněkud začít.

Osud tomu chtěl, že začal u Mývala, což je přezdívka doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., proděkana plzeňské právnické fakulty, muže, který byl co do výkladu a aplikace práva v českých zemích podle všeho tím, čím byl Darwin pro vývoj druhů.

Když si položíme otázku, co bylo dřív, jestli opice, nebo zázrak, dostaneme se jinému otazníku, který nápadně připomíná paragraf: „Kde studoval práva bývalý premiér Gross, víme. U Kindla. Kde bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra modelka Verešová, víme. U Kindla. Ale kde studoval práva budoucí mág české justice, soudní znalec rozhodující o miliardách a chovatel mývalů pan Kindl? Aniž bychom chtěli cokoliv naznačovat: Studoval v Praze.“

Puberta, kterou prochází český právní systém, narušený 40 lety komunistického experimentu, trvá to už velmi dlouho, vlastně už jednu celou generaci. A pořád jako by tak nějak mutoval.

Jestli to tak půjde dál, tak je asi nakonec lepší zaplevelená zahrádka, než kozel zahradník.

Justice je srdce státu, čemu jinému už věřit, než spravedlnosti soudů. Bylo by fajn, kdybychom se dožili stavu, kdy ten, kdo vysloví tuto větu, nebude považován za naivního snílka.

Max Grof