Zkoumání přitažlivosti mezi osobami opačného pohlaví dlouhodobě napovídá, že většina lidí si za životního partnera volí někoho, kdo se jim vnějškově relativně podobá.

Rčení, že se přitahují protiklady, však alespoň u mužů platí v závislosti na míře stresu, jemuž jsou vystaveni. Příčiny tohoto jevu vidí vědci v pradávném rozmnožovacím pudu.

Stresovaní muži mají tendenci dávat přednost instinktu před rozumem. Instinkt jim napovídá, že v extrémních životních podmínkách jde hlavně o to zplodit geneticky dobře vybavené potomky. A takoví se rodí spíš dvojicím s odlišnějšími genomy.

Naopak poměrně podobní partneři mají z evolučního hlediska jinou výhodu. "Bývají považováni za oddanější a důvěryhodnější," vysvětlila vedoucí výzkumného týmu Johanna Lassová-Hennemannová. Pro podobnější partnery se prý rozhodují lidé v uvolněných situacích.