Tři způsoby, jak prodloužit penis

1. Liposukce

V některých případech může penis působit jako malý, protože je zanořený do tuku v podbřišku. V této situaci je liposukce nejpraktičtější a nejbezpečnější metoda, jak docílit jeho optického zvětšení. Fakticky se ale penis pochopitelně nezvětší.

2. Přerušení vazu upevňujícího penis ke stydké kosti

Tento vaz zajišťuje správný úhel, který zaujímá pohlavní úd a je nejvhodnější k jeho zavedení do pochvy. Oddělení umožňuje větší pohyblivost topořících těles, takže délka penisu v klidové fázi je pak podobná délce při erekci. Pro pohlavní styk je ale tento zákrok vyloženě nevýhodný.

3. Kožní laloky

Kůže laloků v podbřišku může někdy omezovat natažení penisu. Existuje několik postupů na jejich odstranění či zmenšení. Většina těchto zákroků ale vede k deformaci pubické krajiny a posun kožních laloků může způsobit zanoření penisu do šourku a tím paradoxně jeho zkrácení. Vzhledem k dalším komplikacím, jako je např. odúmrť štěpu a špatné hojení, se ani tato metoda nejeví jako atraktivní volba pro prodlužování penisu.

Šest způsobů, jak zvětšit obvod

1. Injekce vlastního tuku

Tato technika se původně zdála poměrně slibná. Obvod penisu se zvětšil až o 2,6 cm. Ale při aplikaci větších objemů vzrůstá riziko uzlovitých útvarů. Tukové buňky se znovu vstřebávají a výsledky jsou často nepředvídatelné. Objevují se také nechtěná zakřivení, asymetrie a v extrémních případech i nezhoubné nádory. Časté bývají stížnosti na nedostatečnou tuhost erekce.

2. Injekce silikonu

Přes uváděné úspěchy této procedury se její provádění rozhodně nedoporučuje vzhledem k dramatickým komplikacím. Silikon z penisu uniká a usazuje se na různých místech těla. Dochází k otokům a pozdním zatvrdlinám. Navíc je zde i významné riziko poškození cév a nervů. To může mít za následek ztrátu citlivosti a poruchu erekce.

3. Injekce speciálního gelu

Je to široce používaná látka ke zvětšení objemu měkkých tkání v obličeji. Již 2 cm3 tohoto gelu aplikovaného do žaludu způsobily v citované studii zvětšení obvodu o 1,5 cm. Reference publikované o tomto zákroku jsou však považované za neseriózní.

4. Kožní tukové štěpy

Štěpy se získávají z hýždí a v pruzích se umísťují kolem penisu. Nevýhodou je délka operace (až 7 hod.) a velké množství komplikací, jako např. zatvrdnutí a otok penisu, jizvení a deformace v místě odběru. Obvod se ale zvětší výraznější než u jiných technik (o 2,5 až 5,1 cm). Po osmi týdnech však většinou dojde k přeměně tkáně ve vazivo a jizvu. Publikované výsledky jsou nesourodé, počet komplikací vysoký a metoda se nezdá být přijatelná.

5. Alografty

Jde o cizí štěpy uměle připravené z dárcovské kožní tkáně. Existuje ale jen několik zpráv o použití ke zvětšení obvodu penisu. Tato technika se zdá být nadějná, ale zatím ji musíme považovat pouze za experimentální.

6. Žilní štěpy

Je to jediná metoda, která vede ke zvětšení objemu topořivých těles. Ke zvětšení obvodu o 1,2 až 2,1 cm ale dochází pouze při erekci. Jde také o experimentální metodu. Dosud je známá jen jedna studie od autora této techniky s poměrně nízkým výskytem komplikací. Nikdo jiný ji však nereprodukoval.