Základní fakta (pokud spěcháte, můžete tuto pasáž vynechat)

Radioaktivní spad se skládá z radioaktivního prachu, částic vody a rozprášených úlomků atomové zbraně nebo reaktoru. Mrak putuje je výšce 25 kilometrů nad zemí nebo výše.

Radioaktivní částice se mohou dostat do těla pitím zamořené vody a jídlem, nebo skrz řezné rány nebo odřeniny. Dýchání v zamořeném prostředí představuje menší riziko, pokud nejsme v době zásahu radioaktivním spadem nachlazeni.

Prevence (tady už čtěte)

Zásoby vody v železné nádobě, jídlo v konzervách. Obojí pod zemí.

Všechna zevní poranění, škrábance a odřeniny, je třeba vymýt a pečlivě zakrýt. Chránit si oči brýlemi. K okamžitým účinkům záření patří spáleniny a objevují se do jedné hodiny po ozáření.

Příznaky jsou: Únava, zvracení, průjem, zvedání žaludku, vypadávání vlasů.

Čas

Zde platí jednoduchá přímá úměra: Čím déle jsme v otevřeném prostoru v oblasti radioaktivního spadu, tím hůře.

Úkryt

Nejde jen o to schovat se, ale kam, tedy za co. Zapamatujme si následující pořadí materiálů: Železo, cihla, beton, hlína, dřevo. Nejlepší úkryt je za železnou stěnou. Dva centimetry železa sníží účinek záření na polovinu. Stejného účinku dosáhne 20 tlusté dřevo.

Přirozené úkryty (pořadí podle účinnosti): Podzemní tunely a jeskyně. Stoky. Sklepy. Vnitřek domů.

V otevřeném terénu je třeba kopat zákopy, zakrýt se například kusem plechu, nebo na sebe nahrnout vrstvu hlíny. Nedoporučují se větve a listí, mohou být zamořeny.