Po několika úderech začne dívka chlapce opět marně líbat, nakonec ho kopne kolenem do rozkroku a pak mu dá ještě co proto, když leží bezvládný na zemi.

Nechápejme toto video jako jeden případ za všechny, podle statitistik se o znásilnění pokouší nebo ho dopustí mnohem více mužů na ženách, než naopak.

Podle některých informací je však domácí násilí páchané ženami na mužích přinejmenším stejné jako domácí násilí páchané muži na ženách. Ženy se však uchylují spíše k psychickému teroru.