Odhalil to unikátní výzkum, který pro projekt Podoby otcovství v ČR připravila společnost Mediaresearch. Cílem tohoto projektu je zapojit tatínky více do péče o domácnost a rodinu. „Výzkumu, který zjišťoval sladění rodinného a pracovního života, se zúčastnilo 1500 otců a 150 personalistů. Výsledkem je unikátní soubor dat,“ vysvětluje Hana Friedlaenderová, která výzkum vedla.

Podle Friedlaenderové se teď čeští tatínkové ocitli v jakémsi období přechodu od tradičního k modernímu pojetí otcovství. Uznávají, že o každodenní péči o děti by se měli rodiče spravedlivě dělit (to si myslí 84 % z nich), ale přitom pro tradiční dělbu práce, kdy se žena stará o děti a domácnost a muž vydělává peníze, je 81 % otců. A ještě více z nich si myslí, že v nemoci se o dítě nejlépe postará matka. Tenhle názor má celých 90 % tatínků.


Změnit tento pohled a umožnit otcům více se věnovat rodině má projekt Táto, jak na to? ministerstva práce a sociálních věcí. To společně s Ligou otevřených mužů spustilo portál www.tatojaknato.cz. Tatínkové, kteří se rozhodnou brát otcovství vážně, tam získají rady k výchově dětí, tipy na zajímavé akce nebo na pomoc advokáta přes rodinné právo.

Podle odborníků totiž otcové stále za matkami ve znalostech výrazně zaostávají. „Otcům chybí jak praktické informace o jejich příležitostech a právech, tak i cílená podpora zaměstnavatelů,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pokud stoupne počet mužů, kteří se aktivně podílejí na chodu rodiny, umožní to jejich ženám více se věnovat profesi.