Za denní lístek zaplatí prostitutka v přepočtu zhruba 150 korun. Kontrolovat by je měl v budoucnu zaměstnanec příslušného finančního úřadu. Pokud si některá z prostitutek lístek nekoupí, zaplatí pokutu v přepočtu až 2,5 tisíc korun. Radnice Bonnu si spočítala, že si město ročně díky těmto speciálním daním přijde na bezmála 7,5 milionů korun.

V Bonnu pracuje zhruba 100 stálých prostitutek. Město kvůli nim dokonce zařídilo speciální parkoviště, kde mohou klienti nerušeně parkovat své vozy a v nich se oddávat sexuálním vášním. Vybrané peníze se budou městu rozhodně hodit.