„Ti muži se podívali přímo na mě, což mě šokovalo ještě více. Byli nějak velmi rychlí a zdálo se, že byli u mě během okamžiku. Neměl jsem čas ani reagovat. Každý mě popadl za ruku a táhli mě k autu, které tam stálo s otevřenými dveřmi.

Začal jsem se bránit a rychle jsem se snažil si uvědomit, co se to vlastně děje. Dotlačili mě do auta – uprostřed noci...naprosto neznámí muži! Zapřel jsem se o dveře a asi minutu jsem vzdoroval. Nakonec překonali můj odpor a já byl donucen si sednout.

Seděl jsem uprostřed nich na zadním sedadle. Bočními okny jsem nic neviděl, pouze předním, kde byla před námi vidět prašná cesta. Řidič se ohlédl a mě se zdálo, že spolu ti tři vedou nějakou konverzaci, přestože neřekli ani slovo."

(Pokračování ve středu 10. 8.)

http://takenbythegreys-abductions.blogspot.com/
www.exopolitika.cz