Geolog Williams Jefferson a jeho kolegové z německého výzkumného centra porovnali geologické záznamy, astronomické údaje nejpravděpodobnějšího data Ježíšovy smrti a evangelia. Jako jediná možnost jim vyšel 3.duben 33. Pomohla jim hlavně 27. kapitola Evangelia sv. Matouše, v které stojí, že v den, kdy Ježíše ukřižovali, bylo silné zemětřesení.

Evangelium sv. Matouše

50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
51 hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
52 hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53 vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
54 Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!