Průzkum, který si nechala u francouzského institutu IFOP vypracovat společnost produkující webové stránky s pornografickým obsahem, zjišťoval na reprezentativním vzorku více než tisícovky dospělých, jaký je jejich vztah k pornografii.

Devadesát procent mužů a šedesát procent žen přiznalo, že porno sledují pravidelně, přičemž 53 procent dotázaných se na pornografické filmy dívá společně se svým partnerem a 66 procent uvedlo, že by se podívali, pokud by je k tomu jejich protějšek vyzval.

Výsledky šetření tak dávají za pravdu těm, kteří tvrdí, že porno není jen zábavou pro muže a svobodné, ale může být i pozitivním prostředkem jak podpořit spojení a komunikaci dvou lidí v páru.

Z odpovědí dotázaných vyplynulo, že ti, kdo nejvíc holdují pornografii, se také častěji věnují sexu. Nutno ovšem dodat, že ti, kdo nejvíce konzumují pornografický materiál, střídají v životě častěji partnery a mají více sexuálních vztahů. Ačkoliv kvantita sexuálních styků nemusí být přímo úměrná jejich kvalitě, výsledky průzkumu dávají na frak stereotypům o tom, že porno vyhledávají hlavně osamělí lidé, kteří nemají možnost reálně provozovat sex.

68 procent dotázaných mužů uvedlo, že jejich partnerka o jejich zálibě ví a polovina s tím nemá žádný problém. Jen u sedmi procent mužů došlo k tomu, že je jejich partnerka požádala, aby s touto aktivitou přestali.

Ačkoliv některé studie poukazují na to, že porno může mít destruktivní vliv na sexuální život lidí, zdá se, u dvojic, u kterých ohledně porna existuje shoda a otevřenost, může tento druh zábavy jejich vztah posílit. 54 procent dotázaných přiznalo, že se po zhlédnutí pornografického videa snažili napodobovat předváděné pozice a scény a stejný počet se miloval se svým partnerem přímo při sledování filmu.