Odpověď odborníka:
Většinu návrhů na rozvod podávají ženy, často z malicherných důvodů. To však neznamená, že i vaše manželství musí být za každou cenu rozvedeno, jen proto, že si to manželka přeje. Podle zákona o rodině totiž mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, pokud by to bylo v rozporu se zájmem těchto dětí. Takže nezodpovědné rozbíjení rodiny nemusí být úspěšné. Nabídněte manželce využití manželské poradny, kde by vám měli umět pomoci řešit rodinnou krizi. A pokud skutečně ona podá návrh na rozvod, tak se soud nejdříve bude zabývat rozhodováním o výchově dětí. V tomto soudním řízení vám potom soud může přímo nařídit, abyste podstoupili rodinnou terapii. Takže není nic ztraceno a vy dětem rodinu zachránit můžete.

Váš Luboš Patera, www.iustin.cz

 

Luboš Patera Spravedlnost dětem
Autor: Luboš Patera Spravedlnost dětem
Střídavá péče statistika
Autor: Střídavá péče statistika