Bývalá manželka si našla přítele, který se k ní ze sociálních důvodů nastěhoval hned den po rozvodu. Ona ho manipulačně oslovuje „tati“ a on ji „mamko“. Takže můj 5,5letý syn se přeříkává a často mu říká „tati“, což bývalá manželka komentuje: „Klidně mu tak říkej“. Jde o evidentní vytlačení mé osoby coby otce. Mám zažádat o rozhodnutí soudu o střídavé péči, abychom byli já i ona právně na stejné pozici? Jakou mám naději, že to dopadne?

I. L.

Jednoznačně zažádejte. I přesto, že právně na stejné pozici stále jste. Podle § 34 odst. 1 zákona o rodině „rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům“. Není pravdou, že by se svěřením dítěte do výchovy jednoho z rodičů zodpovědnost druhého snižovala. Oba rodiče se stále musí ohledně péče o dítě dohodnout. Podle § 49 zákona o rodině pak „nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské zodpovědnosti, rozhodne soud“.

Fakticky ale rodič, který má dítě pouze ve své výchově, má mnohem více prostoru dítě ovlivňovat. A to i negativně proti druhému rodiči, což se zjevně děje ve vašem případě. Pokud dítě tátu má a ten se o něj chce starat, je mimořádně podlé podsouvat mu jako tátu někoho jiného. Mámě by se asi také nelíbilo, kdyby syn říkal „mámo“ vaší přítelkyni.

Pokuste se tuto manipulaci zdokumentovat (nahrávkou, výpověďmi dětí, svědků apod.) a doložte soudu jako změnu poměrů, která podle § 28 zákona o rodině odůvodňuje změnit rozhodnutí o výchově dětí. Samozřejmě je možné argumentovat i jinou změnou poměrů, jako je vyspívání dětí a větší potřeba otcovské výchovy nebo zlepšení možností péče o děti u vás.

Opřete se pochopitelně i o již známý nález Ústavního soudu III.ÚS 1206/09, podle něhož nesouhlas matky není důvodem pro zamítnutí střídavé péče. Dítě má právo na oba rodiče i podle mezinárodní Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv a svobod.

Naději na úspěch máte velkou. Nelze ale vyloučit, že kvůli zastaralému myšlení některých soudkyň nižších soudů to bude trvat delší dobu. Možná budete muset dojít až k Ústavnímu soudu nebo dokonce Evropskému soudu pro lidská práva. Mějte trpělivost.

Zdraví Aleš Hodina, www.stridavka.cz

Střídavka logo
Autor: hop
poradana logo
Autor: max