Oslovili jsme odborníky z řad psychologů a sexuologů, kteří na tuto otázku zkoušeli najít odpověď. Ta však není jednoznačná, při zjišťování motivací hraje roli řada faktorů. Je nutné, aby se takovéto chování projevilo vždy jen u jedince pocházejícího ze slabšího sociálního zázemí? Má na nerozvážné počínání dětí vliv sexuální osvěta?

Také tyto fotky unikly ze seznamky Líbímseti.cz
Autor: INTERNET

Kdo vlastně (na)učí děti svou sexualitu plně vnímat a zodpovědně s ní nakládat? Proč se mladá dívka nechá natáčet od svých spolužáků, jak masturbuje na školní lavici?

Fotogalerie
10 fotografií

Co na to sexuolog Jaroslav Zvěřina

Proč dívky a chlapci vystavují své intimní fotografie na internetu?
"Pokud nějaká mladá žena vystavuje své intimní fotografie k veřejnému použití, pak tak činí zejména za peníze. Pokud je zištný motiv vyloučen, pak byla zřejmě obětí nějaké cílené provokace, nebo chce někoho provokovat sama."

Je takové jednání 'normální'?
"Zcela jistě nejde o jednání obvyklé a normální. Jde v širším smyslu slova o 'sociální patologii'."

Jaký vliv má na dospívajícího rodina? Může být příčinou také narušená, nebo zcela chybějící sociální komunikace?
"To nejčastější, co v sociálním prostředí takových mladých dívek a chlapců nacházíme je v širokém smyslu slova 'sociální deprivace'. Tedy nedostatek pozitivních citových vztahů k rodičům, sourozencům či jiným blízkým lidem. Dívka se možná cítí jen zoufale osamocená a hledá cestu jak někoho zaujmout."

Jak se naše společnost staví k sexualitě?
"Postoje naší veřejnosti k erotice jsou poměrně liberální, avšak v tomto směru nijak nevybočujeme z evropských poměrů."

Lze podobným případům nějak předcházet, např. sexuální osvětou?
"V rámci sexuální výchovy by se rodiče i vychovatelé mládeže měli zabývat také moderními audiovizuálními komunikacemi a pracovat s nimi. Tato masmédia přinášejí úplně nové výzvy a nejsme na ně všichni připraveni."

Co na to psycholožka Lenka Čadová

Proč se dívky vystavují na internetu?
"Škála příčin je velice široká. Může se jednat o mladickou nerozvážnost, adrenalinový zážitek či jeden ze způsobů, jak se vyrovnat v době dospívání se svou sexualitou. Dívky se smiřují s ženským tělem a hledají způsob, jak s ním zacházet."

Je takové jednání 'normální'?
"To, že se takováto forma sebepoznání odehrává právě ve virtuálním prostoru internetu, je v dnešní době zcela přirozené. Mládež v podstatě krom školy či zájmových kroužků nemá jinou možnost, jak se vůbec seznámit."

Jaký vliv má na dospívajícího rodina? Může být příčinou také narušená, nebo zcela chybějící sociální komunikace?
"Případy nutno posuzovat individuálně. Samozřejmě, že se nedostatečné sociální zázemí na vývoji jedince podepsat může. Ne, že by byla rodičovská výchova vedená špatně, spíše se v ní, a to velmi často, vyskytuje naprostá absence otevřené komunikace na téma sex, dospívání, tělesné změny... a o problémech, které toto období s sebou může přinášet."

Jak se naše společnost staví k sexualitě?
"Podle mého názoru chybí v dnešní společnosti, co se otázky sexuality týká, její duchovní rozměr. Jediným zdrojem informací, který o sexualitě hovoří otevřeně, jsou média, zejména televize a internet. I zde však bývá prezentována pouze fyzická stránka věci. Duchovní pozadí zde zkrátka chybí.

Tzv. primitivní národy, popř. kmeny v rámci svých kultur připravují děti na roli muže, či ženy již od útlého věku. Naši dospívající žádnou takovou průpravu nedostávají. Proto, když náhle přijde doba dospívání, jedinec obvykle neví, co se sebou počít."

Lze podobným případům nějak předcházet, např. sexuální osvětou?
"Zcela určitě. Právě to je to, co v naší společnosti tolik chybí. Sexualita by neměla být vnímána pouze fyzicky, jakožto sexuální akt."