Na našem pozadí jsou prý čáry, vypovídající o našem osuduČtení z ruky je sice rozšířené, ale přiznejme si, poněkud okoukané. K témuž závěru došel Ulf Buck (39) z Lipska, patrně nejpozoruhodnější věštec lidské historie. Je slepý a budoucnost čte z tvaru zadku. Inu, dokud k němu chodí lepé děvy, je to zajisté čtení velmi příjemné. Jaké jsou výsledky? Nejde o šarlatánství? "Stejně jako na dlani, existují i na zadnici čáry, které prozrazují něco o lidském charakteru či o budoucnosti člověka. Oproti čárám na rukou jsou tyto zřetelnější a obsahují více informací." Tolik věštec Buck. Ve třinácti letech oslepl. Od té doby si neuvěřitelně rozvinul hmat. "Jsem schopen vycítit věci, které ostatní lidé nevidí," tvrdí muž, který čte budoucnost ze zadků. Jak se vlastně čte ze zadnice? Čáry na ní jsou tak mikroskopické, že jsou viditelné pouze pod lupou. Existuje jich celkem šest: čára života, zdraví, štěstí, rodiny, kreativní (typická pro umělce) a přátelská. I tvar zadečku leccos vypovídá. »Jablkovitý« a svalnatý prozrazuje dynamickou, silnou osobnost. Proč vlastně lidi tolik fascinuje zadek? Ženy se rády podívají na mužský, muže úplně automaticky fascinují ženské prdelky. Profesor Karl Grammer, badatel na poli mezilidských vztahů z Vídeňské univerzity, vysvětluje: "Od okamžiku, kdy evoluce napřímila lidskou postavu, stal se zadek jedním ze sexuálně nejatraktivnějších signálů. Důležitý je i jeho tvar. Například dobře formovaný ženský zadek dává muži signály: je to ideální partnerka pro rozmnožování." Různé kultury měly různé ideály pro ženskou prdelku. Některé obdivovaly mohutné zadnice, jiné drobné prdelky. "To se nedá zatím přesně vysvětlit. Víme však, že velký zadek obdivovaly spíše méně rozvinuté kultury. To znamená, že bylo důležité, aby byla žena dobře živená. A to právě dokonale ukázal její zadek. Naproti tomu u rozvinutých kultur pozbyla tato informace na důležitosti," dodává vědec.