Ale také pro ty, kteří se v dospělosti necítí být ani ženou, ani mužem, ale jsou někde mezi oběma biologickými pohlavími.

Komise pro lidská práva a rovné příležitosti hodlá právně prosadit, aby si lidé "intersex" mohli nechat zapsat také do pasů a řidičských oprávnění, aniž by přitom prošli operativní změnou pohlaví.

Lobbingové skupiny pro transsexuální a transgender lidi tvrdí, že každý má právo se identifikovat jako muž či žena, ale pokud je neschopen se pro jedno ze dvou pohlaví rozhodnout, měl by mít možnost zvolit si třetí "nejistou" kategorii.

"Rozpoznání intersexuality: Lidé, kteří nemohou nebo se neidentifikují ani jako muž, ani jako žena, by měli mít možnost vybrat si identifikaci na rodném listě či pasu jako intersex," uvádí oficiální vládní dokument.

Odpůrci návrhu se snaží všechno parodovat a tvrdí, že by mělo vzniknout i čtvrté pohlaví pro ty, kteří se necítí být ani jako muži, ani jako ženy, ani jako intersex.