Muži potřebují mít v partnerství stále živý sex, protože jim pomáhá udržovat blízkost a intimitu s protějškem.

Do studie byla zahrnuta více než tisícovka oddaných párů z USA, Španělska, Japonska, Německa a Brazílie.

Sexuologové zkoumali u všech sledovaných osob, co považují za důležité ve vztahu, v sexuálním chování a také fakt, jakou roli hraje sex na zdraví a životní spokojenost.

„Partnerská sexuální aktivita je důležitá pro muže a ženy ve všech zemích… V protikladu s kulturními stereotypy, ve všech zkoumaných zemích muži hodnotili důležitost sexu pro blízkost a intimitu se svou partnerkou více než to činily jejich partnerky,“ uvedli autoři studie.

Na škále deseti bodů hodnotili pánové důležitost sexu pro partnerskou intimitu v průměru osmi body, zatímco jejich partnerky jen 7,5 bodu. Ženy pak celkově kladly na význam sexu ve vztahu menší důraz než muži.