Zajímavé šetření prováděli nedávno pracovcníci Institutu pro výzkum sexuálního chování dospělé populace v Lipsku (NSR). Ve spolupráci s místní základní školou si vytipovali 100 dospělých respondentů, kteří v minulosti během studií prokazatelně probírali v rámci hodin o středověku i "odlehčující" téma pás cudnosti, a nechali je vyplnit rozsáhlý dotazník, zkoumající jejich sexuální fantazie. Stejný dotazník pak zadali další stovce respondentů, pocházejících z různých míst Německa. Výsledky byly zajímavé: v erotických fantaziích první skupiny byl pás cudnosti zastoupen u 25 % mužů a u 51 % žen, u druhé skupiny však pouze u 2 % mužů a u 6 % žen. Jak s nadsázkou shrnul dr. Hans Schimeck: "Učitelé by si měli dát pozor, co všechno studentům v hodinách říkají. Náš průzkum ukázal, že erotické fantazie nám utváří celá řada podnětů již v raném dětství. Kdo ví, kolik procent lidí sní třeba o Karlu Marxovi či Marii Terezii..."