Samozřejmě nejde o muže, ale o samce amazonského druhu mravenců Mycocepurus smithii. Jde o vůbec první známý živočišný druh, kde samičky partnery vůbec nepotřebují.

"Přicházíme s prvním případem celkové asexuality mezi mravenci, u druhu Mycocepurus smithii..., kde se královny rozmnožují mimopohlavně a dělnice jsou sterilní," stojí ve studii uveřejněné v britském vědeckém časopise Proceedings of Royal Society B. "Degenerovaná pohlavní anatomie u samic, rozsáhlý výzkum v terénu i v laboratoři a zkoumání DNA odhalují, že je tento rozšířený druh mravence zcela asexuální."

Samečkové u tohoto druhu mravenců mají šanci se uplatnit pouze během krátké chvíle uprostřed tzv. "svatebního letu". Královna, kterou sameček oplodní nevyužije jeho sperma jednorázově, ale uloží si ho na "horší časy" až do konce jejího života. Samečkové brzy po svatebním letu hynou. O pohlaví nově vylíhnutých mravenců rozhoduje královna. Z oplodněných vajíček se vylíhnou dělnice, samečkové pak z těch neoplodněných.