Tedy platí to alespoň o těch studentech historie, kteří usilují o diplom na Oxfordské univerzitě.

Filosofické obory jsou obecně sexuálnější než vědy exaktní z přírodovědeckých fakult. Po historicích jsou sexuálně nejaktivnější také politologové, filosofové a ekonomové či studenti jazyka.

Výzkum otištěný v oxfordském časopise Cherwell také uvádí, že sexuálně nejaktivnější studenti si lépe vedou u zkoušek a mají lepší výsledky.

Co je však u vysokoškolských studentů alarmujícím zjištěním, je míra promiskuity a především užívání antikoncepce. Polovina ze sexuálně aktivních a promiskuitních studentů totiž nepoužívá při styku ochranu a riskuje nákazu pohlavně přenosnými chorobami.