Britští vědci nyní odhalili tajemství věčné lásky nebo aspoň pevného, trvalého a dobře fungujícího manželství. Sexuální přitažlivost mezi partnery není tím nejpodstatnějším. Mnohem důležitější je, aby měli muž a žena stejné politické smýšlení, shodli se na tom, jaký pořad v televizi budou sledovat a měli podobný názor na pornografii a domácí zvířata. Na základě dvacetiletých výzkumů nyní Dr. Glenn Wilson z Londýna sestavil test, který dokáže podle 25 kritérií vypočítat takzvaný kvocient kompatibilnosti, podle něhož dokáže předpovědět, zda svazek vydrží nebo se rozpadne. "V naší společnosti hledají lidé obyčejně partnera na špatném místě a soudí podle špatných kritérií. Sexuální přitažlivost může být důležitá, je však jen jedním z 25 kritérií, která rozhodují o průběhu manželství," soudí Dr. Wilson. Pokud do manželství vstupují dva lidé, kteří mají odlišné politické mínění a neshodnou se v názoru na pornografii, je pravděpodobnost, že se jejich manželství rozpadne, osmkrát větší než u párů, kde volí muž i žena stejnou politickou stranu a shodnou se v názoru na pornografické filmy a časopisy. Láska skutečně prochází žaludkem, neboť páry, v nichž oba mají rádi stejná jídla, ztrojnásobují svou šanci na trvalé manželské štěstí. Televize je dokonce ještě důležitější. Když se partneři shodnou na tom, jaký pořad budou sledovat, je šance, že jejich vztah vydrží, dokonce 3,5krát větší. Jedinou kapitolou, kde je vhodný opačný názor, je alkohol. Vztahy, v nichž pije jen jeden z partnerů, vydrží déle, než když pijí oba nebo jsou oba naopak zapřisáhlými abstinenty. Vědci shrnuli své poznatky v knize s názvem The Science of Love (Věda lásky) a nabízejí rovněž internetový servis , s jehož pomocí můžete najít partnera, s nímž aspoň podle vědeckých kriterií můžete nalézt své životní štěstí.