A čím je finanční zázemí u muže jistější a příjmy vyšší, tím mají ženy orgasmů více a snáze jich dosahují.

Vyplynulo to ze studie odborníků z Newcastle University v Anglii, kteří analyzovali data o sexualitě pěti tisíc dospělých Číňanů. Z 1 534 žen majících manžela či partnera dosahovalo orgasmu vždy 121 žen, 408 uvádělo dosažení orgasmu často, 762 někdy a 243 jen zřídka nebo vůbec. V průzkumu přitom dotazovaní také hodnotili různé charakteristiky týkající se jejich osobního života, sexu, příjmů a dalších faktorů.

„Z komplexní statistické analýzy vyplynulo, že nejsilnějším vlivem na frekvenci orgasmů u ženy má příjem jejího partnera,“ tvrdí autoři studie z Newcastlu. Podle expertů z Anglie to má evoluční význam. Bohatí a dobře zajištění muži představují lepší otce a pečovatele o potomstvo ženy, ty jsou nejen ochotnější s nimi častěji souložit, ale dokážou se také snáze uvolnit a projevují perspektivním mužům ochotněji požitek ze sexu.