Po úspěchu soutěže Akty X, které se loni zúčastnily tisíce čtenářů, vyhlásil týdeník Refl ex její druhý ročník. Blesk má pro vás malou ochutnávku… Soutěž je určena profesionálním fotografům, ale i nadšencům, kteří se chtějí s ostatními podělit o své umělecké akty. Již dnes můžete po snadné registraci hlasovat pro nejlepší fotografi i v kategorii Autoportrét.

Blesk má pro vás malou ochutnávku…

Fotogalerie
6 fotografií

Princip soutěže

Čtenáři mohou zasílat svoje fotografi e prostřednictvím webových stránek www. aktyx.reflex.cz U každé fotografi e je redakcí posuzováno, zda se jedná skutečně o akt, a ne o pornografi i. V případě schválení je fotografi e umístěna do galerie. Po uzávěrce přihlášek v každé kategorii mohou začít čtenáři v rámci galerie hlasovat a vybrat v jednotlivých kategoriích deset nejlepších fotografi í. Ze čtyřiceti fotografi í, které dostanou od čtenářů nejvíce hlasů, vybere odborná porota vydavatelství Ringier vítěze, který vyhrává kvalitní fotoaparát v hodnotě 50 000 Kč!