Základní i střední školy sice mají pro své žáky pořádat hodiny takzvané výchovy pro život v rodině, pokud si ale rodiče nepřejí, aby se dětem sexuální výchovy dostalo, své potomky na ně posílat nemusejí. Tyto hodiny se také často konají před začátkem vyučování nebo po jeho skončení, takže se dětem na ně nechce chodit.

Prezervativ vede k neplodnosti...

Skoro čtvrtina pedagogů, kteří s polskými školáky otázky související s intimním životem probírali, byli učitelé náboženství, na některých školách to byli dokonce přímo kněží a řádové sestry. Je jasné, že jejich pohled na svět, vnímaný biblickou optikou, se liší od přístupu, který nabízí vzdělaný odborník.

Studenti z jednoho gymnázia se tak například od duchovního dozvěděli, že "kondom je výmysl satana", jinde jim učitelka náboženství tvrdila, že používání prezervativu může vést k trvalé neplodnosti partnera. Na tyto radikální názory má každý právo, ale je otázkou, zda je přenášet v rámci výuky dál.

Mladí lidé v Polsku si podle průzkumu logicky přejí, aby sexuální výchova ve školách byla ideologicky neutrální. A aby jim kompletní informace předávali skutečně kvalifikovaní pedagogové.