Muži a ženy chtějí být jednoduše přáteli a partnery, jenže se to neobejde bez kolizí, když si obě pohlaví navzájem někdy nerozumějí. Slova mohou být na adresu opačného pohlaví úsměvná, urážející, ale mohou také zranit. Není ani výmyslem, že i vnímání řeči u mužů a žen je jiné: křehké pohlaví mluví více v náznacích a nutí muže, aby jejich slova interpretovali a hledali za nimi skryté význami a tužby žen. Muži naopak dávají přednost věcné, pregnantní komunikaci, kterou ženy shledávají často jako neosobní. Od počtu slov dokonce odvozují, v jakém "bodě" se jejich vztah nalézá, takže se často mylně domnívají, že partner ztrácí zájem a že krize je na spadnutí. Muži a ženy se od sebe diametrálně liší. Vždy to tak bylo a nejspíš to tak i zůstane. To je ten věčný boj pohlaví, co svět světem stojí. Co si vlastně "páni tvorstva" myslí o dámách a jak naopak ženy uvažují o mužích? To řekli muži o ženách: Když řekne dáma Ne, znamená to možná, když řekne MOŽNÁ, znamená to ano a když řekne Ano, není to dáma. (Charles Maurice de Talleyrand) Sílu ženy může muž jen podcenit, nikdy ne přecenit. (Jean Paul) Kde muž hledá východisko, tam už ho žena nejspíše našla. (Kai Pletzer) Láska se rovná přirozenému nepřátelství mezi ženami a muži. (Christian Friedrich Hebbel) To řekly ženy o mužích: Muži s dírkami v uších jsou na manželství připraveni lépe, protože dobře snášejí bolest a občas koupí i nějaký šperk. (Rita Rudner) Dnes jsou muži považováni za gentlemany, už když si vyndají cigaretu z úst předtím, než políbí ženu. (Barbra Streisand) Muži hledají ideální ženu především po svatbě. (Helen Rowland) Dobrá pověst muže se zakládá na mlčenlivosti mnoha žen. (Demi Moore)