Stará hinduistická filosofie považuje erotiku za nedílnou součást života. Řídí totiž naše smyslové požitky a potažmo i celou duševní rovnováhu. Podle indické ústní tradice je Kámásútra poselstvím boha-stvořitele. Dnes se však za autora považuje Mallanaga Vatsyayana, který žil kolem roku 250. V současnosti je slovo "Kámásútra" určitě moderní, ale jen málokdo ví, že obsahuje víc než návod na několik akrobatických figur. Původně měla být spíše jakousi příručkou pro mladé s jistým důrazem na erotiku. Zajímavé například je, že Kámásútra dělí lidi podle velikosti pohlavních orgánů. Podle rozměrů penisu rozlišuje tři typy mužů: zajíce, býka a hřebce. Ženy se zase dělí na gazely, klisny a slonice. I když to asi vypadá jako experimentování s geny, velmi intenzívní sexuální prožitek je zaručen, spojí-li se zajíc s gazelou, býk s klisnou a hřebec se slonicí. Ostatní kombinace se považují za "nerovnocenné" - vždy ale platí, že když je muž tím "větším" partnerem, stále lze dosáhnout úžasných zážitků. Naopak to ale není žádná sláva. Ostatní kombinace se považují za "nerovnocenné" - vždy ale platí, že když je muž tím "větším" partnerem, stále lze dosáhnout úžasných zážitků. Naopak to ale není žádná sláva. Je tedy lepší přistupovat k partnerovi vyzbrojeni pravítkem? Vypadá to, že ano! Představte si slonici se zajícem - vždyť to snad ani nejde...