Muži, zmožení vínem, chtivě přihlížejí. "Přiveďte mladé panny," rozkazuje domácí pán. Zhruba takto vypadaly divoké sexuální orgie ve starověkém Římě. O podobných radovánkách se však v mnoha historických knihách mlčí. Až renomovaný americký historik profesor John R. Clarke nyní tvrdí: "Rozšiřující se divoké sexuální orgie byly dokonce vinny tím, že se stará římská říše rozpadla." Profesor historie z texaské univerzity tématu sexuality v antickém Římě věnoval celou jednu knihu, kterou pojmenoval Římský sex. A jaké jsou jeho hlavní teze? "Pornografie platila ve starověkém Římě jako zcela normální věc. Orgie patřily k obrazu všedního dne. Otrokyně byly doslova nehájenou zvěří." Pořídit si mladičkou dívku na sexuální hrátky bylo prý stejné jako si dnes koupit například luxusní model mercedesu. Na římský pódiích byly pravidelně k vidění nejrůznější sexuální šou, mimo jiné skupinový sex, lesbický sex a také orální sex (ten ovšem směly dělat jen otrokyně). "Jejich aktéři předváděli akrobatické sexuální hrátky, které byly v podstatě totožné s dnešní pornošou," vysvětluje profesor Clarke. Konec římské říše nastal v roce 380. Čím více však barbaři nad římskými legiemi vítězili, tím větší orgie se tehdy odehrávaly v domech Římanů. "Obyvatelé Říma, místo aby se postavili se zbraní v ruce útočníkům, utopili svůj strach a obavy v rozkoši. Sex tak tehdy vlastně zahubil největší antickou říši," dodává John R. Clarke.