Guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger prohlásil, že nemá nic proti svatbám homosexuálů, pokud budou povoleny zákonem - ale vyzývá všechny, aby "dodržovali zákony". Páry gayů zaplavují město San Francisco, kde je umožněno pořádat svatby osob stejného pohlaví, čímž podnítili prezidenta George Bushe k volání po dodatku k ústavě, který by tyto svatby zakazoval. Zatímco starosta města Gavin Newsom gayům vydává povolení ke svatbě, Schwarzenegger je toho názoru, že zákon by se měl dodržovat. Říká k tomu: "Věřím v registrované partnerství, a to je také umožněno zákonem. Proto jsem proti vydávání svatebních povolení, která nejsou podle zákona. Nechte rozhodnout soudy, nechte rozhodnout občany. Lidé v posledních volbách hlasovali pro návrh zákona 22. Rozhodli velmi jasně, že manželství existuje pouze mezi mužem a ženou. Takový je zákon a ten by se měl dodržovat. Pokud si to lid rozmyslí a bude chtít zákon změnit – je to v pořádku. Teď ale zákon zní takto a všichni by se jím měli řídit - i starosta."