Čím dál více žen přivádí na svět prvního potomka ve vyšším věku. Tento trend, jenž sílí především v průmyslově vyspělých zemích, sice na jednu stranu zvyšuje riziko možného poškození plodu, na druhé se však stává účinnou prevencí před onemocněním rakovinou vaječníků. Vyplývá to alespoň ze studie, již zpracoval kolektiv vědců z Jihokalifornské univerzity a zveřejnil ji v odborném časopise Fertility and Sterility. Dlouhodobého výzkumu, vedeného Malcolmem Pikem, se zúčastnilo 1137 příslušnic něžnějšího pohlaví, z nichž 477 trpělo právě touto chorobou. Při hodnocení výsledků se ukázalo, že u prvorodiček starších 35 let se ve srovnání s bezdětnými ženami snižuje možnost výskytu zhoubných nádorů o plných 57 procent. Matky, které porodily do věku 25 let, těhotenství chrání v 16 procentech, ženy od 25 do 30 let v 45 procentech. Vědci se domnívají, že hlavní úlohu přitom sehrává zvýšená produkce hormonu progesteronu. Zásadní přínos výsledků bádání spatřují v tom, že diagnostikování nádorového onemocnění vaječníků nadmíru ztěžuje skutečnost, že se jeho příznaky dají jen stěží rozpoznat. Většinou se je podaří odhalit až v jeho pozdním stadiu, což mimo jiné ústí v předčasný skon dvou třetin postižených.