Vzhledem k tomu, že v zemi neustále ubývá mužů ochotných darovat sperma, obrátili se zástupci Monach In-Vitro Fertilisationsklinik z Melbourne na poslance australského parlamentu se žádostí, aby šli ostatním příslušníkům silnějšího pohlaví příkladem. "Zásoby kvapem ubývají, nutně je musíme obnovit," odůvodnil nezvyklý postup ředitel kliniky Gab Kovacs. "Když ostatní muži uvidí, že známé osobnosti veřejného života jsou připraveny podobný krok učinit, určitě je budou následovat," vysvětlil. Ministr vnitra svazového státu Victoria Andre Haermayer jeho optimismus nesdílí. Sám sice kvůli vysokému věku nebyl požádán o účast na akci, přesto si však klade otázku, zda právě politici jsou těmi nejvhodnějšími kandidáty. "Řada z nich by se později kvůli tomu mohla stát obětí neúnosného nátlaku či dokonce vydírání ze strany případných potomků," zdůrazňuje své obavy. V roce 1998 byl totiž v Austrálii přijat zákon, podle nějž se každé dítě narozené ze zkumavky musí po dovršení věku osmnácti let dozvědět identitu biologického otce. To je také skutečný důvod, proč dárců spermatu v zemi neustále ubývá.