K zajímavým závěrům došli odborníci na liverpoolské Univerzitě přírodních věd. Jejich rozsáhlý průzkum dokazuje, že naprostou většinu žen přitahují muži s ženskými rysy v obličeji. Studentkám a ženským zaměstnankyním univerzity byly postupně předkládány počítačem upravené mužské obličeje buď s viditelně ženskými rysy, nebo naopak s rysy výrazně maskulinními (hranatá čelist apod.). Dotazované ženy si pak vybíraly obličeje mužů, které se jim zdají být nejvíc atraktivní. "Překvapilo nás, že naprosta většina dotazovaných zvolila za atraktivní muže s výrazně ženskými rysy. Jakou má třeba populární americký zpěvák Justin Timberlake nebo herec Leo DiCaprio. Přikládáme to tomu, že takové rysy ženám napovídají, jak se bude takový muž chovat v partnerských vztazích. Ženský typ obličeje vyvolává v ženách spojení s vysokou hladinou testosteronu a dobrou genetickou výbavou muže," tvrdí doktor Tony Little z liverpoolské univerzity. Jen nepatrné procento žen si zvolilo vysněného partnera s tvrdými rysy tváře. Vždy přitom šlo o velice atraktivní ženy s velkou životností zkušeností a vyhraněnými názory.