Pod peřinou může být smutno, ať se muži snaží sebevíc! Sexuologové totiž zjistili, že schopnost dosáhnout orgasmu je ženám dána od narození, určují ji geny. U třetiny až poloviny z nich pak tyto geny vyvolávají potíže nebo takřka nemožnost orgasmu dosáhnout. Vliv výchovy je naproti tomu takřka zanedbatelný. Šéfka výzkumného týmu Keele University Kate Dunn zveřejnila tento šokující výsledek a vysvětluje: "Dosud se mylně předpokládalo, že schopnost dosáhnout orgasmu je ovlivňována zvláště psychologickými faktory jako výchova, kulturní zázemí nebo náboženství. Ve skutečnosti vše řídí geny." Průzkum probíhal na celkem třech tisících dvojčat ve věku mezi 19 a 83 lety. Každá třetí žena přiznala, že při pohlavním styku dosáhne orgasmu vzácně nebo vůbec, při masturbaci pak každá pátá. Fakt, že dvojčata, ač žijící v různém prostředí a podle různých pohledů na sexuální morálku, uváděla stejné odpovědi, vedl vědce k tomu, aby se zaměřili na detailní průzkum genů. Geneticky "ošizen"« ženy však mají nyní naději získat možnost prožívat orgasmus častěji. Šance závisí na výsledcích speciálních hormonálních terapií. "Do tří let bychom měli vědět, které geny jsou na vině problémů s orgasmy, a pak najdeme řešení," slibuje profesor Tim Spector.