Muži z řad padesátníků jsou se svým sexuálním životem mnohem spokojenější, než většina jejich mladších kolegů. A to i přesto, že se potýkají s řadou zdravotních problémů. Vyplynulo to z nedávného průzkumu provedeného mezi několika stovkami mužů ve věku od dvaceti do devětasedmdesáti let z Ameriky a Norska. Padesátníci si tak užívají sex více než třicátníci a čtyřicátníci. Jak potvrzuje jedna z autorek studie, profesorka Sophie Fossaová, muži padesátníci vykazují stejnou spokojenost se sexem jako muži ve věku od dvaceti do devětadvaceti let, i když se u nich dostavují sexuální problémy, jako selhávání erekce a podobně. "Výsledky našeho průzkumu dokazují vzájemný vztah mezi stárnutím a snižováním sexuálních funkcí, ale nikoliv mezi věkem a sexuální spokojeností," objasnila Fossaová. "Z průzkumu tedy jasně vyplývá, že ačkoliv se mužům s narůstajícím věkem dostavuje více problémů a snižuje se jejich sexuální výkonnost, nehraje to žádnou roli v míře jejich spokojenosti se sexuálním životem," dodala profesorka. Muži, kteří se zúčastnili průzkumu, měli hodnotit několik aspektů svého sexuálního života na škále od nuly do čtyř, přičemž čtyřka znamenala žádné problémy. Dvacátníci skončili s průměrným výsledkem 2,79, zatímco druhé největší skóre měli padesátníci, kteří dosáhli na 2,77. Muži mezi třiceti a devětatřiceti lety dosáhli 2,55 bodů, zatímco čtyřicátníci skončili s 2,72 body.