Podle nového průzkumu totiž třetina Britů pravidelně telefonuje na Adama a na Evu. Autoři studie odhalili, že si nahou telefonii užívají především pánové. U telefonu jich vysedává nahých více jak čtyřicet procent, zatímco ženy tomuto zvyku holdují pouze v sedmadvaceti procentech. Studie provedená společností Post Office HomePhone prokázala, že mnoho telefonujících nevěnuje příliš velkou pozornost tomu, co člověk na druhé straně říká. Deset procent respondentů připustilo, že odcházejí během hovoru od telefonu a nechávají druhé mluvit samotného. Dvaašedesát procent telefonujících Britů se navíc s telefonem v ruce stihne dívat na televizi. Pět procent lidí v dotaznících uvedlo, že jsou častokrát z telefonního hovoru natolik znudění, že při něm usnou.