Téměř každá lidská činnost v sobě skrývá nebezpečí úrazu. A ani sex není bohužel výjimkou. Můžeme mít ovšem radost z toho, že většina sexuálních úrazů je zanedbatelná, k doktorovi se s nimi nechodí, ba dokonce o mnohých z nich skoro ani nevíme. Víte, co všechno se vám může při milování "porouchat"? Trhliny předkožky a uzdičky Jedná se o nejčastější úraz u mužů jako následek soulože "na sucho". Takováto nepatrná poranění se sama zahojí, stačí jenom dodržovat běžná hygienická opatření. Komplikací může být, když se do malých ranek zanese infekce, zejména neblaze proslulý virus HIV způsobující onemocnění AIDS. Ohroženi jsou zejména provozovatelé análního sexu. Jak homosexuálové, tak heterosexuálové. Zlomený penis Samečci mnohých živočichů v pohlavním údu opravdu kost mají. Člověk je odkázán pouze na topořivá tělesa, která se naplňují krví podobně jako houba. Při násilné manipulaci pak může prasknout vazivové pouzdro topořivých těles a krev se dostává do podkoží. Tato nehoda hrozí zejména při poloze "na koníčka", kdy žena rozkročmo neopatrně nasedá na mužův penis. I když o zlomeninu vlastně nejde, jedná se o úraz velmi bolestivý, vždy se objeví obrovská modřina. Sádra je marná. Léčíme obklady, klidem a dobrým slovem. Jisté je, že musí následovat několikatýdenní sexuální půst. Úrazy varlat Drcení varlat patřilo k nejhrůznějším mučicím procedurám, protože jsou na jakýkoliv tlak nesmírně citlivá. Jemné pohrávání s varlaty znamená pro mnohého muže vítanou aktivitu v rámci milostné předehry. Jak však už stará moudrost praví - všeho moc škodí a stačí jenom trochu přidat na intenzitě stisku a z příjemného laškování se stává bolestivé mučení. Úplné rozmačkání varlat bývá prý vidět v jižním Německu, kde některé venkovské ženy dosud při souloži provádějí takzvané "denglování" - silně tisknou rukama milencova varlata. Pokousání Orální sex dnes v České republice provozují čtyři lidé z pěti. A jak už to tak bývá, kromě láskyplného laskání a olizování občas také stisknou zoubky. Takováto poranění mohou někdy značně krvácet a vyžadují chirurgické ošetření. Také zoofilie bohužel nebývá takovou vzácností, jak by se na první pohled zdálo. Ne každé zvíře je ale dobře vycvičeno, takže úrazy pokousáním bývají průvodním zjevem takovýchto aktivit u mužů i u žen. Při zoofilním poranění navíc hrozí infekce ze zvířecí tlamy. Modřiny a cucfleky Některé erotické pomůcky, jako různá škrtidla, pouta a bičíky, mohou být sice zdrojem oboustranně poskytované a vnímané rozkoše, následné rány a modřiny však svědčí o tom, že se celá hra vymkla z normálu a stává se nebezpečným hazardováním se zdravím. Podtlakem a sáním způsobené modřiny, které jsou tak krásně nazývány "cucfleky", způsobí často jen shovívavý úsměv ze strany okolí, i když někteří jedinci se cucfleky dokáží chlubit jako vzácnými trofejemi. Zánět mízních cév penisu K tomuto úrazu dochází při častém a prodlužovaném dráždění pohlavního údu. Protože během čtyř až osmi týdnů dojde bez léčby k samovolnému zhojení, mnoho mužů své poranění ani nezpozoruje. U někoho je však nutná alespoň několikadenní sexuální abstinence. Syndrom orálního sexu Vzniká při dráždění ženy jazykem. Je způsoben tím, že se slizniční řasa pod jazykem přetahuje přes dolní zuby a v důsledku toho se vytváří odřeniny, které mohou zvředovatět. V extrémních případech vzniká nezhoubný nádor vazivové tkáně. Při dodržování maximální ústní hygieny se vše do 7 až 10 dnů samovolně zahojí. Někteří odborníci doporučují jako prevenci odstranění nerovnosti řezáků. Trhliny pochvy U žen nejsou sexuální zranění tak pestrá, setkáváme se většinou s různým poraněním pochvy jak na povrchu, tak uvnitř. Takováto tržná zranění mají většinou ostré okraje a vypadají jako řezné rány. Obvykle dost krvácí, takže je zapotřebí rychlé lékařské ošetření a následná sexuální abstinence. Je zajímavé, že k takovýmto poraněním nedochází při prvním styku. Ty skutečné trhliny vznikají většinou při násilném sexu nebo v případech, kdy se jedná o značný nepoměr mezi pochvou a penisem. Také zavádění různých bizarních předmětů zavání velice nebezpečným experimentováním, které rozhodně nedoporučujeme. Jako rizikový faktor bývá udávána opilost nebo násilí ze strany partnera. Je sice pravda, že je ženská pochva značně pružný útvar, přesto se někdy stává, že penis nadměrných rozměrů, zejména při různých nepřirozených polohách, může způsobit poranění i velkého rozsahu. Vzduchová embolie Je smrtelná u těhotných žen a vzniká jako následek fouknutí vzduchu do pochvy. Místo do břicha zde totiž vzduch směřuje do krevního oběhu. Ale ani ženy, které těhotné nejsou, by tyto sexuální praktiky neměly dovolit! Malý tlak vzduchu totiž způsobí jeho průnik dělohou a vejcovody do břišní dutiny mezi střevní kličky, což je nepříjemné a může to vyvolat až pocit nevolnosti.