Kondomový velikán firma Durex zveřejnila studii, která prozrazuje, s kolika různými partnery a jak často si lidé užívají sexu. V rámci studie bylo po celém světě dotázáno 18 tisíc lidí ve věku mezi 16 a 55 lety. A zde jsou výsledky. Jak často? Průměrně se lidé na celém světě sexu věnují 96krát do roka. Muži uvádějí, že souloží 103krát, ženy 88krát. Sexuálně nejaktivnější jsou lidé ve věku 25 až 34 let. Milují se 113krát za rok, 16 – 20letí 89krát a lidé po pětačtyřicítce 67krát. Více než polovina dotázaných (57%) uvedla, že provozují sex nejméně jednou týdně. 4% dokonce tvrdí, že se k sexu dostanou každý den. Nemanželské páry, které spolu žijí, jsou sexuálně nejaktivnější. Dělají to 146krát za rok. Manželské páry 98krát, nezadaní 49krát. Američané jsou sexuálně nejaktivnější. Nebo to o sobě alespoň tvrdí. Prý se milují 132krát za rok. Za nimi následují Rusové (122), Francouzi (121) a Řekové (115). Nejméně se sexu věnují Japonci (37krát za rok), trochu víc času si na sex najdou Malajci (62) a Číňani (69). A s kolika?
Celosvětový průměr je 8,2 sexuálních partnerů za život. Více než jedna čtvrtina (27%) všech dotázaných měla dosud jen jednoho partnera, 22% lidí uvádí, že spali s deseti a více partnery. Muži tvrdí, že měli více partnerek než ženy partnerů: 11,7 ku 4,6. Jen 16% mužů mělo pouze jedinou sexuální partnerku. Oproti tomu 38% žen uvedlo, že jsou tak skromné, že dosud vystačily s jediným partnerem. Lidé starší 45 let měli 9,6 partnerů, lidé ve věku od 25 do 35 let osm, a kategorie 16 – 20 let se přiznává v průměru k 5,1 parterům. Skoro 4 z deseti (38%) ženatých a vdaných měli jen jednoho sexuálního partnera, pro srovnání: jednoho partnera mělo pouze 19% nezadaných a 12% těch, kteří s partnerem žijí,ale nejsou manželé. Nejvíce partnerů mají Francouzi: tvrdí, že 16,7. Za nimi jsou Řekové (15) a Brazilci (12,5). V Indii mělo 82% lidí toliko jednoho sexuálního partnera, v Číně je takových 60% a na Tchai-wanu 52%.