Podle amerických odborníků mohou erotikou nabité songy populárních zpěváků vést teenagery k předčasnému pohlavnímu styku. Sexem hýřící písně ovlivňují myšlení mladých lidí, naopak mládež naslouchající jinému druhu hudby s prvním pohlavním stykem čeká déle. Výzkum provedli psychologové na vzorku patnácti set mladých lidí ve věku mezi dvanácti a sedmnácti roky. U nich pak v dotazníkovém šetření zjišťovali sexuální aktivitu a oblíbenou hudbu. Jedinci preferující populární písně se sexuální tematikou se vrhají do sexu až o dva roky dříve než jejich vrstevníci dávající přednost jiným hudebním žánrům. Na počátku výzkumu byla většina dotázaných panna či panic. Po dvou letech měli nadšenci pro dráždivé texty za sebou první pohlavní styk v 51 procentech případů. Mezi příznivci písní bez sexuálního podtextu to bylo jen 29 procent. "Sexem nabité písně dávají teenagerům jasnou informaci o tom, co mají dělat a na co mají myslet. Snižují u mladistvích schopnost uvažovat a rozhodnout se sami," míní Steven Martino, vedoucí výzkumného týmu z Pittsburghu. "Texty našich písní jsou kulturním vyjádřením, které odráží sociální a ekonomickou realitu ve společnosti," míní Benjamin Chavis, výkonný ředitel Hip-Hop Summit Action Network, koalice hudebníků stylu hip-hop.