Užít si sex s vlastní rukou je během islámského svátku ramadánu zakázáno stejně jako reálný pohlavní styk s partnerkou. Muži však přeci jen masturbovat mohou, pokud se ale vzdají slastného vyvrcholení s výronem semene. Nejvyšší íránský duchovní Alí Chameneí to uvedl na svých internetových stránkách. Duchovní a politická autorita připustila masturbaci bez ejakulace, kdo však výron semene neudrží, dopustí se těžkého hříchu. "Když někdo masturbuje během měsíce ramadánu, ale nevypustí semeno, je jeho půst narušen?" dotazuje se Chameneího jeden z Íránců, který patrně nevydrží do západu slunce. A vůdce mu odpovídá: "Pokud nechce záměrně masturbovat a vypouštět semeno, a nic během toho nevypustí, jeho půst je správný, i když se dopouští posvátného (zapovězeného) aktu. Ale když masturbuje záměrně a ví, že vypustí semeno během tohoto aktu a semeno skutečně vyteče, je to úmyslné znesvěcení půstu," napsal Alí Chameneí na internetu. Muslimové se však trápí také při čištění zubů. Když totiž zbytky jídla neodstraní kartáčkem a vědomě je spolknou, musejí se kát. Chameneí jim však přináší útěchu, pokud zbytky jídla v ústech zůstanou neúmyslně a jsou nevědomě spolknuty, pak se nikdo kát nemusí. Ramadán, islámský postní měsíc, je devátý měsíc islámského měsíčního roku. Od východu do západu slunce se musí každý muslim během tohoto měsíce úplně zdržet konzumace jídla a pití. Zakázán je rovněž pohlavní styk. Každý zdravý dospělý muslim se musí postit celý měsíc. Nemocní a staří mohou žádat almužnu. Od postu jsou osvobozeni rovněž vojáci, těhotné ženy a cestující.