Britští odborníci sledovali tisíce dospělých osob při líbání, aby lépe pochopili, jak je ovlivňováno osobnostními rysy. Největší rozdíly vykazují lidé při líbání postavením hlavy. Ti s natočením vlevo okolí dávají najevo jasnou informaci, že více šetří emocemi a jsou méně přístupní. Podle listu The Independent nastává problém, když se líbající vlevo setká s tím vpravo. Oba totiž natáčejí hlavu v horizontální rovině na stejnou stranu, což líbání znesnadňuje. Odborníci však tvrdí, že se to stává zřídka. Více než 80 procent mužů a žen líbá s hlavou napravo, zbývajících necelých 20 procent s hlavou vlevo si vyhledává partnery mezi sebou. "Podle jedné teorie odhaluje člověk při líbání s hlavou vpravo svou levou tvář, ta je ovládána právě pravou částí hemisféry, která je emotivnější než levá půlka," tvrdí doktor Julian Greenwood ze Stranmillis University v Belfastu.