Australské ministerstvo školství se rozhodlo vymýtit šikanu na školách. V nových osnovách je tak zahrnuto povinné oslavování homosexuality všemi kantory. Nikdo z učitelů nesmí sexuální menšinu zesměšňovat, naopak žáci by ji ze strany pedagogického sboru měli vnímat jako normální součást života hodnou důstojnosti. Proti moderním osnovám se bouří některé konzervativní spolky. Vláda se rozhodla bojovat s homofóbií a vytvořila směrnice pro pedagogy všech základních škol. "Nejdůležitější věcí, kterou mohou učitelé konat, je tvorba a soustavné formování školního prostředí, které respektuje a oslavuje různorodost," napsali úředníci ze školského odboru. Také osnovy se musejí přizpůsobit tak, aby nepočítaly jen s heterosexuálním modelem světa, ale aby vyšly vstříc lidem s homosexuální orientací. Podle představitelů rodinných spolků bude však efekt opačný a zvýšené zaměření na sexualitu prý šikanu jen zhorší. "Diskuze o sexualitě by mohla zmást mladé jedince, kteří zkoušeli blízké vztahy s osobami stejného pohlaví. Vyvede je z normálního způsobu života," míní Anglea Conwayová z Viktoriánské asociace pro rodinu.