Podle britských psychologů sice drsňáci mají charisma a jsou vzrušující, ale když dojde na vztahy, vybírají si dívky raději milé a hodné hochy. Milí a uhlazení muži bývají vnímáni jako outsideři, ale právě jim ve vztazích ženy dávají přednost před protivníky s typickými rysy macho. Profesor psychologie Mark Van Vugt provedl řadu experimentů a testů, během nichž sledoval u žen, čeho si na protějšku nejvíce váží. Jednoznačně zvítězili tzv. "hodní" kluci, kteří vykazovali znaky altruismu. Naopak sobečtí a na sebe zaměření drsňáci byli zajímaví jen pro ženy toužící po krátkodobých vztazích a náhodném sexu. Dobrota u mužů totiž zvyšovala jejich hodnotu v dalších ohledech, ženy je vnímaly jako sociálně výše postavené, jako muže s vyšším vzděláním a většími možnostmi v práci i v lásce. "V našem světě, kde si lidé mohou vybírat, s kým chtějí žít, mají více šanci altruisté než do sebe zahledění sobci," tvrdí profesor Van Vugt.