Sexuologové dosud věřili, že plánované rodičovství řízené hormonální antikoncepcí je účinnější než kontrola plodných a neplodných dní. Jenže tým profesorky Petry Frankové-Herrmannové z německé Univerzity v Heidelbergu na téměř tisícovce žen otestoval, že spolehlivost kontroly plodnosti sledováním tělesné teploty a sekretu děložního čípku je 0,4 procent, což odpovídá zhruba spolehlivosti hormonální antikoncepce. Němečtí lékaři sledovali rok devět stovek žen, které nepoužívaly žádné hormonální léky a antikoncepci. Tyto dobrovolnice využívaly tzv. symptotermální metodu přirozeného plánování. Po toto období si měřily změny v bazální tělesné teplotě a sekretu děložního čípku během menstruačního cyklu. Tak lze přesně určit, které dny je žena nejplodnější a kdy naopak je šance na početí minimální. Na stovku žen spoléhajících na tuto metodu připadalo jen 0,4 těhotenství. U těch, které navíc souložily i během plodného období s kondomem, vzrostla šance na početí na 0,6 procenta. Ale i ty ženy, které souložily během plodných dní bez ochrany, otěhotněly jen v 7,5 procentech případů. To je asi čtvrtina očekávaného počtu. Za vysoce efektivní metodu antikoncepce považují lékaři takovou, kdy za rok používání otěhotní jen jedna žena ze sta. Symtotermální metoda přirozeného plánování má přitom účinnost 0,4 procenta.