Pro ruskou armádu je zpráva Spojených národů o sexuálním vykořisťování skutečně nelichotivá. Odborníci z rady snažící se potírat obchod s lidmi a sexuální otroctví totiž tvrdí, že právě vojenské síly Vladimira Putina jsou plné prostitutů, s nimiž se zachází jako se zvířaty. Při procházce Moskvou stačí mít u sebe jen velmi malý obnos, aby si člověk mohl koupit sex s urostlým vojákem ruské armády. Vojáci se mohou stát prostituty v ruské armádě z mnoha důvodů. Jsou to mladí muži, kteří dobrovolně nabízejí sexuální potěšení svým homosexuálním klientům kvůli výdělku, jiní jsou nuceni k prostituci proti své vlastní vůli. Nováčci, zvláště ti, kteří dokončili vysokou školu, před připojením k armádě pocítí skutečně sexuální obtěžování častěji než méně vzdělaní jedinci. Odvážní vojíni se pak snaží chránit svou čest i práva, ačkoli pomoc nemohou hledat u nikoho. Velitelé a vojenští úředníci mohou být často začleněni do sítě sexuálního obchodu. "Když jsem stál ve službě, přišli dva násilníci a odtáhli mě do skladu. A jeden po druhém mě tam znásilnili. Bylo to velmi bolestivé a hnusné. Netrvalo jim to sice dlouho, ale druhý den jsem zjistil, že další vojáci se na mě divně dívali. Nakonec jsem zjistil, že ti bastardi dali vědět všem, co mi udělali. Jednoho dne za mnou přišel velitel a přikázal mi: ´Zítra budeš sloužit dvěma klientům.´ Věděl jsem v tu chvíli, že kdybych řekl ne, tak budu po zbytek dne plivat krev. Ale i přesto jsem mu řekl, ne. Když to velitel slyšel, vytáhl fotografie, na nichž jsem byl znásilňován ve skladišti. ´Když nebudeš sloužit klientům, tvoje matka ty fotky uvidí,´ řekl mi. Tak jsem byl donucen k prostituci," citovali vyšetřovatelé z OSN jednoho z vojáků, který se odvážil promluvit. Jiný voják vystupující pod jménem Ilja se stal prostitutem během druhého měsíce v armádě. "Seržant mi řekl, že od toho dne už nebudu nikdy víc potřebovat dívky. On a tři další muži mě donutili jít za kasárna až k opuštěné části. Donutili mě kleknout a přivázali mě ke sloupu osvětlení a kopli mě několikrát do třísel. Ta bolest byla tak silná, že jsem neměl žádnou sílu bojovat. Otevřeli mi ústa a znásilnili mě do nich. Nepamatuji si, jak dlouho to trvalo. Když jsem se vzpamatoval, chtěl jsem umřít. Opravdu jsem vážně uvažoval o sebevraždě. Byl jsem šokován, ti násilníci mě navštěvovali pravidelně a nosili mi ovoce a vodku. Když to skončilo, učinili ze mě prostituta," prohlásil Ilja. Jenže nejvyšší představitelé ruské armády podobná prohlášení označují za ojedinělá a tvrdí, že dotyční jsou slaboduší a mnohdy si vymýšlejí. Pasáci v uniformách však zacházejí s vojáky skutečně velmi nelidsky. Snaží se dotyčného nejprve ponížit a vydírat, aby s prostitucí souhlasil. Pak je z něj buďto pasivní nebo aktivní prostitut, přičemž ti aktivní vydělávají mnohem více. V ruské armádě prý existují tři kategorie prostitutů: samotáři, pouliční kluci a členové skupiny. Nejčastější a nejlevnější jsou pouliční chlapci. Během víkendu jsou jich plné ulice Moskvy, nejčastěji na ulici Tverskaja, před kinem Puškinsky a v Alexandrovově parku. "Kluci z ulice si neříkají o mnoho peněz. Většina z nich přichází do Moskvy z chudých oblastí Ruska. Jsou ochotni za cigaretu či polévku udělat téměř cokoli," říká jeden z klientů vystupující pod jménem Igor. Samotáři naopak chodí na vyhlášená místa, kde se v Moskvě scházejí gayové. Jedním takovým je prostor Pleška. Tady si pak prostitut přijde zhruba na třicet dolarů, v přepočtu tedy na něco kolem šesti set korun. Nejvíce si však vydělají přidružení prostituté, ti nemusejí nikam chodit. Jejich pasáci jim přivádějí klienty přímo do kasáren. Objednat si takového mladíka může snadno kdokoli, neboť inzeráty a nabídky se objevují často i na internetu.