Prostitutky v Rumunsku vynalezly novou metodu, jak zvýšit obrat svého "podnikání" a tím i výdělek. Svým klientům nyní poskytují služby i na úvěr. Zákazníkům tak pomáhají překlenovat období finanční nouze, kdy čekají na další výplatu. Podle vyjádření kněžek lásky jsou klienti věrní a všechny služby poskytnuté jim v předstihu posléze skutečně uhradili. Každý úvěr se zaznamená do "sexuálního registru", který si prostitutky samy vedou. Mohou tak provozovat služby, i když zákazník zrovna nedisponuje žádnou hotovostí. "Od doby, co používám tuto metodu, se mé příjmy desekrát zvedly. Lidé jsou čestní, když obdrží vlastní výplatu, přijdou a zaplatí mi," řekla prostitutka z Bukurešti místnímu listu. Někteří klienti si ovšem stěžují, že nový systém je jen povzbuzuje navštěvovat dívky ještě častěji, než předtím. "Když nyní nabízejí na úvěr, už vůbec nemůžu odolat pokušení," nechal se slyšet jeden z klientů. "Jednou jsem utratil celou výplatu. Na můj účet jsem nechal užít si i sousedy," vyjevil potencionální nevýhody nového systému.